verhaal 145: Eindstreep

Inderdaad Joly Slot heeft haar laatste trustplaats gevonden op het mooie klassieke deel van onze begraafplaats. Ik kom regelmatig op onze dodenakker, het zal U niet verbazen, dat ooit ook mijn graf er te vinden zal zijn. Hoewel niet alles er even prachtig is.

Storend zijn drie grote gitzwarte grafstenen, nog onbezet. Klaarblijkelijk bedoeld voor de naasten van een bemand graf er direct naast. Misschien met het plan om na de dood samen een potje te klaverjassen. Echter dan is er geen roem meer te behalen.

De gemeente stelt: ¨Het is in principe niet mogelijk om eigen graven van tevoren te reserveren¨. Desondanks is iemand er in geslaagd een deel van ons kerkhof alvast te asfalteren.

Eureka …irritatie omgezet in een goed idee!!!

Dan moet het ook mij lukken om een laatste rustplaats te reserveren en alvast te voorzien van een steen. Zwart natuurlijk maar niet helemaal, vooralsnog slechts met een dubbele witte streep. Voor eeuwig een fietser. De graftekst moet nog verzonnen en kan er later bijgehakt worden.


Meteen enthousiast bij de gedachte ! Misschien een klein vierkant bordje met een barcode erbij, zodat ikzelf met mijn mobiel alvast kan testen of mijn podcasts wel te beluisteren zijn als je de code met je mobiel scant. Na mijn dood kan ik dan voor eeuwig mijn geliefden troosten en mijn vijanden ongeremd verwensen.

Inflatie….

Een bizar idee, misschien wel de goden verzoeken, zo´n graf in het vooruit. Of wellicht een leuke practical joke. In ieder geval een dúre grap. De grafrechten moeten wel een lange periode beslaan, ik heb absoluut geen haast om bij de meet te komen. Dat is 3000 euro voor 40 jaar, daar bovenop nog een natuursteen van 1000. Een rib uit mijn levende lijf.

Echter je kan het ook zien als investering. Met de huidige inflatie verdwijnen de spaarcenten als sneeuw voor de zon. Investeren; het vooruitbetalen van je eigen begrafenis, kan ook economisch gezien een goede beslissing zijn. Precies uitrekenen is moeilijk, want zijn de jaren dat je er levend kan langslopen nu weggegooid geld, of is het leuk om alvast de finish te verkennen? In ieder geval kan je wel alvast zelf een gat graven, scheelt de kosten van het delven.


Maar is het echt wel zo´n goed idee ? Binnen de kortste tijd wil iedereen het, voordat je het weet wordt niet alleen het wonen maar ook het liggen een voorrecht voor de rijken. Het blijft natuurlijk niet bij zwarte stenen met een eindstreep. Er komen grappige, diepzinnige en uiteindelijk vunzige teksten om de komst aan te kondigen. Achter barcodes komen speciaal ontworpen livestreams.

Duurt niet lang of bluetooth speakers met kleine zonnepanelen schallen onophoudelijk andermans lievelingsmuziek. Ervaring leert immers, dat leuk bedoelde kleine ideeën als snel worden ingezet om pret te veroorzaken en omgezet in verdienmodellen.

Nee het is gepast om dergelijke verzoeken uit principe te weigeren, echter het principe omzeilen lijkt op de dodenakker van Witteveen toch een keer gelukt. Gaat Uw columnist hierin ook slagen ?