verhaal 43: Trek

De trek is gedaan de zomervogels zijn naar zonniger en warmer oorden gevlogen, terwijl de vogels uit het noorden en oosten hier hun bed and breakfast weer gevonden hebben. Over de vele ganzen is vorig jaar al verteld, toch blijft een grote vlucht ganzen imponeren als ze gakkend overvliegen (18)Vette hap).

De afgelopen weken bivakkeert langs het Oldeveen een grote groep wilde zwanen. Deze zijn ongeveer zo groot als de normale knobbelzwaan maar hebben gele snavels. Het is op zich al een spectaculair gezicht als ze overvliegen, maar ditmaal had ik extra geluk. De zon verlichte de regenbui die uit het noorden kwam aanwaaien. Blijkbaar lag de pot met goud dichtbij begraven, want de regenboog eindigde vlak bij mij in het veld. En daar dwars door die regenboog vlogen de zwanen… prachtig.

Ook in Witteveen zelf zijn de Oost-Europese vogels op zoek naar een hapje of een drankje. Een aantal zilverreigers heeft ontdekt dat op de volgelopen ijsbaan lekkers te halen is. Het verse water op de baan heeft blijkbaar veel eetbaars tevoorschijn getoverd.