verhaal 58: Grus grus

is de latijnse naam voor de kraanvogel. Waarschijnlijk zijn de vogels genoemd naar het trompetterende geluid dat ze maken. Net als wij in Nederland, de tjiftjaf, de kieviet of nog duidelijker de koekoek een naam hebben gegeven. De kraanvogel heeft een grote aantrekkingskracht op vogelliefhebbers. Er zijn er die stad en land afreizen om de grote statige vogels te zien. Kraanvogels hebben iets bijzonders. Al eeuwenlang maken ze indruk op mensen. Over de hele wereld en in veel culturen heeft de kraanvogel een symbolische waarde. Boodschapper van geluk bijvoorbeeld, of symbool van gezondheid, waakzaamheid, rechtvaardigheid en een lang leven.

In het oosten van Nederland kun je, in het voor- en najaar, grote groepen zien overtrekken. Af en toe maken ze ook een tussenlanding in de buurt van Witteveen. Ook zijn er een paar broedparen in het Fochteloërveen, vlakbij Bovensmilde.

En jawel, ‘s morgens vroeg op de fiets, nabij Gees, zag ik drie kraanvogels rondscharrelen in een weiland, vlakbij. Ze grus-grusten nog een lelijke vloek naar mijn hoofd, waarschijnlijk omdat ik stoorde bij het ontbijt en vlogen vervolgens richting het moeras.

 

Die nattigheid en ontoegankelijkheid is een belangrijke reden, ook voor deze vogels, om hier te komen. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de natuurliefhebbers zien de komst van deze vogels dan ook als groot succes. De waterbuffers regulieren de afwatering richting Meppel en de flora en fauna kunnen lekker aanmodderen. Maar  boeren en recreatieondernemers balen van de nattigheid. Het omringende land is slecht begaanbaar met de trekker. Daarnaast zijn wandelgebieden niet meer toegankelijk door het water en ook een deel van de fietsknooppuntenroute is niet begaanbaar.(DvhN 20-4-2018)

Aan welke kant sta je dan als natuur- maar ook fietsliefhebber ??

Er zijn niet alleen teveel nijlganzen en vossen, maar ook teveel mensen. Het aantal belangentegenstellingen per vierkante kilometer is hierdoor veel te hoog. Dit geldt niet alleen voor de Boermarke van Gees, maar voor heel Nederland sterker nog de hele Wereld.

Hommeles..

Kan de wereld het trekken, 11 miljard inwoners en hoe organiseren we dit… een wet voltooid leven ???

Van overbevolking hebben de insecten geen last, integendeel. Er is een dramatische afname van insecten. Niet alleen de weidevogels, maar ook bijvoorbeeld de zwaluwen zien nauwelijks kans om nog insecten te vangen om de jonkies groot te brengen. Voor het individu hoeft dit geen bezwaar te zijn. Zo zie ik nog regelmatig hommels zich tegoed doen aan de nectar in de bloemen.

 

Ook in de tuin, de stokrozen en het vingerhoedskruid zijn favoriet. Dronken van de nectar en stijf van het stuifmeel hoppen de hommels van bloem naar bloem. Ze maken nog net geen salto, maar het lijkt het summum van geluk. Mocht ik als mens plaats moeten maken, dan wil ik terugkomen op aarde als een hommel. Zelf kunnen vliegen lijkt me minstens zo leuk als fietsen. Nectar in plaats van een trappistenbier, ik weet niet wat lekkerder is, maar wel wat gezonder is……